Hari Pancasila

Mari perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia lebih baik. Tangguhkan semangat kebhinekaan. Jaga kesatuan dan persatuan NKRI. Semoga kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selamat Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni 2021.

English English Indonesian Indonesian